Jak se nám bydlí

  • Velmi příjmně nás překvapila teplotní stabilita doma. Pokud i při velkých mrazech nijak netopíme, teplota klesne přes noc o 1 stupeň, druhý den zasvítí trochu slunce a vydrží to až do večera. Je to dáno vysokým poměrem akumulační hmoty (hliněné omítky, zděné příčky, betonová podlaha) vůči tepelným ztrátám (cca 2kw při teplotách mírně pod nulou, díky masivní slaměné izolace). Takto navržená dřevostavba se chová daleko lépe než nedostečně zateplené zděné domy, kde při stejném scénáři klesne teplota o více jak 5 stupňů.
  • Hliněné omítky ze zřejmě vhodně projevují i v práci z vlhkostí. I v počátečních měsících bez funkční rekuperace jsme neměli problém s vařením (bez digestoře) a vlhkostí v koupelně.
  • Díky tomu, že jsme v počáteční projekční fázi návrhu dokázali nakonec prosadit naši původní představu o podobě a umístění (tvar, členění a orientace domu, přesné umístění zhlediska zastínění a výhledu), kterou jsme ve spolupráci s projektantem dopilovali máme pocit, že dům z nás vychazí a plní naše očekávání. Subjektivně se promítla těžká řehole při budování domu do vztahu k němu. Dá se říci, že jsme s ním úzce spjatí.
  • V průběhu realizace jsme narazili na několi věcí které by jsme řešili jinak, případně znovu přemýšleli zda zvolená cesta byla správná. Některé zmíním v postupu prací. Ale to nemění na kladném hodnocení domu jako celku.