Základy

Geodet pomocí GPS vyměřil základy domu, který jsme vyvápnili a rožky protáhly na kůly (lavičky) pár metru za okraj každého rohu, aby je plánovaný bagr nerozjezdil a mohli jsme po vykopání hranici domu znovu vytyčit. Provedla se skrývka ornice při které jsme zachránili i strom, který nám nyní děkuje pod oknem ložnice. Část základů (po pecí) jsme museli dokopat ručně. V rohu základů se začala objevovat voda tak jsem řešil co s tím (podsypat sterkem, oddrenážovat trubkou vedle základu položeno níže než základ, výše než základ, s několika dalšími podvariantami kam vodu odvádět). Korounval to vševěd strejda který zapálil cigeratu a rozvážným hlasem pravil "Jó za komunisů, to když měl někdo vodu v základech". - čekal jsem v napětí co mi starý harcovník poradí. "tak dostal dvacet tísíc". a vážně zase potáhl. Zvolil jsem nejlepší řešení nedělat vůbec nic (podle odborníků tomu tak je).

Další věda je o tom jak vlastně nejefektivněji vybetonovat pasy nad úrovní terénu a zalít desku. Udělat šalung po staru ze dřeva, osb, nebo XPS, z betonových tvarovek které jsem použil., využít rovnou soklové xps atd).

Znatelnou částkou při při betonování je kromě betonu a práce armování a zemnící pásky bleskosvodu.

Nezapomeňte před betonováním nachystat prostupy.

Hydroizolace je další nákladná položka, tu jsme pokládali v tzv. obrácené skladbě - pod desku. Před položením hydroizolace se udělá buď tenší ochráná betonová mazanina nebo se nahutní prosívka. Pohlídejte si kvalitu zaizolování prostupu. Většinou to instalatéři zmrší.

Deska dostala výdechový čas a řešili jsme přípojky.